Wylewki


Wylewki podłogowe. Podkład podłogowy – popularnie zwany wylewką, szlichtą albo jastrychem – to ostatnia warstwa podłogi przed ułożeniem posadzki. Powinien być idealnie równy i wytrzymały, ponieważ to właśnie od jego jakości zależy, czy ułożona na nim posadzka będzie trwała i bez uszkodzeń.

W budownictwie mieszkaniowym podłoga stanowi jeden z ważniejszych elementów w obiekcie.

Zanim jednak przystąpi się do układania wierzchniej warstwy podłogi w postaci płytek, paneli czy parkietu konieczne jest wykonanie wylewki. To czy posadzka będąca warstwą podłogi, którą układa się bezpośrednio na wylewkę będzie równa, estetyczna i trwała, pozbawiona spękań i nie pyląca zależy w dużej mierze od podłoża, na które ją ułożymy.

W przypadku ogrzewania podłogowego wylewka musi również dobrze przewodzić ciepło instalacji grzewczej.

Wylewka to także warstwa dociążająca i kryjąca, pod którą rozprowadza się przewody instalacji wodnej, kanalizacyjnej i grzewczej.

Kolejna ważna cecha to wypoziomowanie,­ czyli równość wylewki, która decyduje o efekcie końcowym.